Zwroty | węgierski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
Tisztelt Elnök Úr!
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Tisztelt Smith úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Kedves John!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Továbbá ....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
A ... ajánlásával....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
X nevében írok Önnek ....
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Nem bánná, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Lenne olyan szíves, hogy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Le lennék kötelezve, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Hálás lennék, ha ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
Elküldené nekem...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Tudna ajánlani...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Elküldené nekem ...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Hálásak lennénk, ha ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Mi a jelenlegi ára a ....
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Az a szándékunk, hogy ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
A csatolmány a ...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
Előre is köszönöm...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Ha több információra van szüksége
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Értékeljük az Ön üzletét.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Várom a válaszát.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Tisztelettel,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Tisztelettel,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują