Zwroty | turecki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
Sayın Başkan,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Sayın yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Sayın yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
İlgili makama,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Sayın Arzu Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Ayşe Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
Sayın Fulya Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Sayın Ahmet Türkal,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Sevgili Can,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
... konuda size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
...'e istinaden
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
...'e atfen
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
... adına size yazıyorum.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Rica etsem acaba ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Çok memnun olurduk eğer ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Niyetimiz şu ki ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Üzgünüz ancak ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
Ekler ... formatındadır.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Daha bilgi isterseniz ...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Saygılarımla,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Saygılarımızla,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Saygılarımla,
Formalne, rzadziej używane
祝好
En iyi / kibar dileklerimle,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Saygılar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują