Zwroty | rumuński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
Stimate Domnule Preşedinte,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Stimate Domnule,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Stimaţi Domni,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
În atenţia cui este interesat,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Popescu,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Andreea Popescu,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Dragă Mihai,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
Vă scriem cu privire la...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
Vă scriem în legătură cu...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
În legătură cu...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Referitor la...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Vă scriu în numele...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
V-ar deranja dacă...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Aţi fi atât de amabil încât să...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Aş dori să ştiu dacă...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Îmi puteţi recomanda...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
V-am rămâne recunoscători dacă...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Intenţia noastră este să...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
Ataşamentul este în formatul...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
Vă mulţumesc anticipat...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Cu stimă,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Cu respect,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Toate cele bune,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Cu bine,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują