Zwroty | rosyjski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Уважаемая госпожа...
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Дорогой Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Нашим намерением является...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
Прикрепленный файл в формате...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Больше информации см. на сайте...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
此致
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
祝好
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują