Zwroty | polski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Drogi/Szanowny Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
Piszemy do Państwa w związku z...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
Załącznik jest w formacie...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
Z góry dziękuję...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Z wyrazami szacunku,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Z poważaniem,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Pozdrawiam,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują