Zwroty | koreański - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
관계자분(들)께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
친애하는 최철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
친애하는 김민정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
친애하는 김선영님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
친애하는 최유라님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
친애하는 홍두깨씨,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
친애하는 미영씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
...에 대해서 언급하자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
...를 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
...를 추천해 주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
당신의 수고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mniej formalne, uprzejme
此致
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
... (자신의 이름) 드림,
Formalne, rzadziej używane
祝好
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
.... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują