Zwroty | japoński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
拝啓
・・・・様
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
拝啓 
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
拝啓 
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
佐藤太郎様
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
佐藤太郎様
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
・・・・についてお知らせいたします。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
・・・にさらに付け加えますと、
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
・・・についてお伺いします。
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
・・・に代わって連絡しております。
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
・・・・していただけないでしょうか。
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
・・・・していただければ幸いです。
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
・・・・を送っていただけますか。
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
是非・・・・を購入したいと思います。
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
・・・・は可能でしょうか?
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
・・・・を紹介してください。
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
・・・・をお送りください。
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
至急・・・・してください。
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
・・・・することを目的としております。
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
お力添えいただきありがとうございます。
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
誠にありがとうございました。
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
お返事を楽しみに待っています。
Mniej formalne, uprzejme
此致
敬具
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
敬具
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
敬白
Formalne, rzadziej używane
祝好
敬具
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
よろしくお願い致します。
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują