Zwroty | hiszpański - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Apreciado Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Querido Juan:
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
Le escribimos en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Con relación a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
En referencia a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
El archivo adjunto está en formato...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
Le agradecemos de antemano...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Se despide cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Respetuosamente,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują