Zwroty | fiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
Arvoisa Herra Presidentti
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Hyvä Rouva
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Hyvä Herra / Rouva
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Hyvä John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Hyvä John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
Kirjoitamme teille liittyen...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
Kirjoitamme teille liittyen...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Koskien...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Viitaten...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Olisikohan mahdollista...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Haluan kysyä voisiko...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Voisitteko suositella...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Olisimme kiitollisia jos...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Tavoitteenamme on...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
Liitetiedosto on ... muodossa.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
Kiittäen jo etukäteen...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Ystävällisin terveisin,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Ystävällisin terveisin,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Kunnioittavasti,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Parhain terveisin,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Terveisin,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują