Zwroty | esperancki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Estimata John
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Ĉu vi rekomendas...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Vi urĝe petis al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
La alligiteco estas en...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas plian informon...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas pri via negoco.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują