Zwroty | czeski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formalne, uprzejme
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formalne, uprzejme
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Mniej formalne, uprzejme
此致
S pozdravem,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
S úctou,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują