Zwroty | węgierski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Kedves John!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
Továbbá ....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
A ... ajánlásával....
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ....
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Hálás lennék, ha ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Elküldené nekem...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Tudna ajánlani...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Elküldené nekem ...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Sürgősen kérjük, hogy ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Hálásak lennénk, ha ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
The attachment is in...
A csatolmány a ...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formalne, uprzejme
For further information please consult our website at…
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Előre is köszönöm...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszát.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Üdvözlettel,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują