Zwroty | turecki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
İlgili makama,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Sayın Arzu Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Sayın Fulya Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Sevgili Can,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
... konuda size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with ...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
...'e istinaden
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
...'e atfen
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
... adına size yazıyorum.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Niyetimiz şu ki ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ancak ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
The attachment is in...
Ekler ... formatındadır.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formalne, uprzejme
For further information please consult our website at…
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Daha bilgi isterseniz ...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Saygılarımla,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Saygılarımızla,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Saygılarımla,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
En iyi / kibar dileklerimle,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Saygılar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują