Zwroty | tajski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear Mr. President,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
เรียน จอห์น
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
เนื่องมาจาก...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
เขียนอ้างอิงถึง...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Would you mind if…
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
คุณจะช่วยกรุณา...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
เราสนใจที่จะรับ...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
คุณช่วยแนะนำ...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
The attachment is in...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formalne, uprzejme
For further information please consult our website at…
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
ด้วยความจริงใจ
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
ด้วยความเคารพ
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują