Zwroty | portugalski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear Mr. President,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Nós escrevemos a respeito de...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
A respeito de..
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
Com referência a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Escrevo-lhe em nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Would you mind if…
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Devo perguntar-lhe se...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Qual a lista atual de preços de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
É a nossa intenção...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informar que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
The attachment is in...
O anexo está no formato...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formalne, uprzejme
For further information please consult our website at…
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Caso precise de maiores informações...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Nós prezamos o seu negócio.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Lembranças,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Abraços,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują