Zwroty | polski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
W nawiązaniu do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
Nawiązując do...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formalne, uprzejme
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Pozdrawiam,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują