Zwroty | fiński - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear Mr. President,
Arvoisa Herra Presidentti
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Hyvä Rouva
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Hyvä Herra / Rouva
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Hyvä John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Kirjoitamme teille liittyen...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
Koskien...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
Viitaten...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Would you mind if…
Olisikohan mahdollista...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Haluan kysyä voisiko...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Voisitteko suositella...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Pyydämme teitä välittömästi...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Olisimme kiitollisia jos...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Tavoitteenamme on...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
The attachment is in...
Liitetiedosto on ... muodossa.
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Formalne, uprzejme
For further information please consult our website at…
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Kiittäen jo etukäteen...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Terveisin,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują