Zwroty | esperancki - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear Mr. President,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Estimata John
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with ...
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Ĉu vi rekomendas...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Vi urĝe petis al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco de...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
The attachment is in...
La alligiteco estas en...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formalne, uprzejme
For further information please consult our website at…
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Se vi bezonas plian informon...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Ni dankas pri via negoco.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują