Zwroty | czeski - Język biznesu | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Milý Johne,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
V návaznosti na...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formalny, zwrot uprzejmy

E-mail - Rozwinięcie

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Formalna informacja o programie otwierającym załącznik
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formalne, bezpośrednio, o problemach z otwarciem załącznika
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formalne, uprzejme
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formalne, przy promowaniu swojej strony internetowej

E-mail - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
S úctou,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują