Zwroty | fiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Riassumendo...
Yhteenvetona...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Concludendo...
Yhteenvetona...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Complessivamente...
Kaiken kaikkiaan
Używane przy ogólnej ocenie pracy
In generale...
Yleisesti ottaen
Używane przy ogólnej ocenie pracy
.... ci porta a concludere che...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Siamo dunque portati a credere che...
Näemme siis, että...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Tirando le somme...
Kaiken kaikkiaan
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników