Zwroty | arabski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Riassumendo...
لتلخيص ما سبق...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Concludendo...
إجمالاً، ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Complessivamente...
إجمالا...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
In generale...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
.... ci porta a concludere che...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Siamo dunque portati a credere che...
نستطيع أن نرى أنّ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Tirando le somme...
في نهاية الأمر...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników