Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Összefoglalva, ...
Samengevat ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Összefoglalva ...
Samenvattend ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Összességében ...
Al met al ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Egészében véve ...
Over het geheel ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Láthatjuk, hogy ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Alles wijst erop dat ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
A .... megértése segíthet felfedni ....
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Összevetve...
Over het geheel genomen ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników