Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Összefoglalva, ...
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Összefoglalva ...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Összességében ...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Egészében véve ...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Láthatjuk, hogy ...
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
A .... megértése segíthet felfedni ....
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Összevetve...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników