Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Мы начали доклад с того, что...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Последующее обсуждение было попыткой...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Özetlemek gerekirse ...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Kısacası ...
Подводя итог...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Sonuç olarak ...
В целом...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Genel olarak ...
В общем...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... bizi ... sonucuna götürür.
... позволяет нам сделать вывод, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Daha sonra görebiliriz ki ...
Таким образом мы видим, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Все это указывает на то, что...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Tarafsız olarak düşünürsek ...
В балансе...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników