Zwroty | chiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
我们以说明...开始这篇论文
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
前面的讨论旨在...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
假设被...方面的数据验证
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
สรุปทั้งหมด...
总结来说,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
โดยสรุป...
归纳一下,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
ทั้งหมด...
总之,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
โดยภาพรวมแล้ว...
总体而言,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...让我们得出...的结论
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
上述论据证实...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
เราสามารถเห็นได้ว่า...
我们可以看出...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
所有这些都指向...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
了解...可以帮助揭示...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
โดยสมดุลแล้ว...
权衡一下,...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
因此,我们的论点是有一些因素...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników