Zwroty | arabski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
สรุปทั้งหมด...
لتلخيص ما سبق...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
โดยสรุป...
إجمالاً، ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
ทั้งหมด...
إجمالا...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
โดยภาพรวมแล้ว...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
เราสามารถเห็นได้ว่า...
نستطيع أن نرى أنّ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
โดยสมดุลแล้ว...
في نهاية الأمر...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników