Zwroty | węgierski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypoteserna testades med data från ...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Sammanfattningsvis ...
Összefoglalva, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
För att sammanfatta ...
Összefoglalva ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Till slut...
Összességében ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
I stort sett/På det stora hela ...
Egészében véve ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumenten ovan visar att ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Vi kan då se att ...
Láthatjuk, hogy ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Allt detta pekar på att ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
På det hela taget ...
Összevetve...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników