Zwroty | czeski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Însumând totul...
Abych to shrnul(a),...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Rezumând,...
Souhrnně lze říci,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Per ansamblu...
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
În mare...
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...ne duce la concluzia că...
... nás vede k závěru, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Putem observa prin urmare că...
Vidíme tedy, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Toate aceste argumente indică faptul că...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Pentru a restabili echilibrul...
Zároveň...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników