Zwroty | węgierski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Мы начали доклад с того, что...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Последующее обсуждение было попыткой...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Гипотезы были проверены на практике путем...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Подводя итог...
Összefoglalva, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Подводя итог...
Összefoglalva ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
В целом...
Összességében ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
В общем...
Egészében véve ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... позволяет нам сделать вывод, что...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Таким образом мы видим, что...
Láthatjuk, hogy ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Все это указывает на то, что...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
В балансе...
Összevetve...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników