Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Мы начали доклад с того, что...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Последующее обсуждение было попыткой...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Гипотезы были проверены на практике путем...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Подводя итог...
Samengevat ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Подводя итог...
Samenvattend ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
В целом...
Al met al ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
В общем...
Over het geheel ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Таким образом мы видим, что...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Все это указывает на то, что...
Alles wijst erop dat ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
В балансе...
Over het geheel genomen ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników