Zwroty | esperancki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Мы начали доклад с того, что...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Последующее обсуждение было попыткой...
La antaŭa diskuto provis...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Гипотезы были проверены на практике путем...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Подводя итог...
Por resumi…
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Подводя итог...
En resumo,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
В целом...
Entute...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
В общем...
Ĝenerale...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... позволяет нам сделать вывод, что...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Таким образом мы видим, что...
Ni povas vidi, ke...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Все это указывает на то, что...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
В балансе...
Entute...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników