Zwroty | grecki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Este trabalho começou apontando...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
A prévia discussão buscou...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Resumindo, ...
Εν περιλήψει,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Em suma, ...
Εν ολίγοις,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Em síntese, ...
Εν συντομία,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
De modo geral, ...
Σε γενικές γραμμές,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...nos leva à conclusão de que...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Pode-se ver então que...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Tudo isso aponta para o fato que ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Recapitulando, ...
Συνοπτικά...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników