Zwroty | rumuński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
Însumând totul...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
Rezumând,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
Per ansamblu...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
În mare...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
...ne duce la concluzia că...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
Putem observa prin urmare că...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Pentru a restabili echilibrul...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników