Zwroty | czeski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
Abych to shrnul(a),...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
Souhrnně lze říci,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
... nás vede k závěru, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
Vidíme tedy, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Zároveň...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników