Zwroty | arabski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Podsumowując, ...
لتلخيص ما سبق...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
W podsumowaniu, ...
إجمالاً، ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
W sumie...
إجمالا...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Ogólnie...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...prowadzi do wniosku, że...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Widzimy więc, że...
نستطيع أن نرى أنّ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ...
في نهاية الأمر...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników