Zwroty | czeski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Zusammenfassend...
Abych to shrnul(a),...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Zusammenfassend...
Souhrnně lze říci,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Im Großen und Ganzen...
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Insgesamt...
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... nás vede k závěru, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Vidíme tedy, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
All dies deutet darauf hin, dass...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Alles in allem...
Zároveň...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników