Zwroty | węgierski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Samengevat ...
Összefoglalva, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Samenvattend ...
Összefoglalva ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Al met al ...
Összességében ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Over het geheel ...
Egészében véve ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... leidt ons tot de conclusie dat ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Láthatjuk, hogy ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Alles wijst erop dat ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
A .... megértése segíthet felfedni ....
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Over het geheel genomen ...
Összevetve...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników