Zwroty | francuski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Samengevat ...
Pour résumer...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Samenvattend ...
En résumé...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Al met al ...
Globalement...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Over het geheel ...
Dans l'ensemble...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...nous amène à la conclusion que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
On peut alors voir que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Alles wijst erop dat ...
Tout cela indique que...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Over het geheel genomen ...
En définitive...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników