Zwroty | czeski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Samengevat ...
Abych to shrnul(a),...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Samenvattend ...
Souhrnně lze říci,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Al met al ...
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Over het geheel ...
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... nás vede k závěru, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vidíme tedy, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Alles wijst erop dat ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Pochopení... může pomoci odhalit...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Over het geheel genomen ...
Zároveň...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników