Zwroty | turecki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
結論として、・・・・
Özetlemek gerekirse ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
まとめると、・・・・
Kısacası ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
全体に目を向けると、・・・・
Sonuç olarak ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
全般的に見て、・・・・
Genel olarak ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... bizi ... sonucuna götürür.
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
前述の議論は・・・・を証明している。
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
・・・・ということが見て取れる。
Daha sonra görebiliriz ki ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
あらゆる点から見て、・・・・
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
したがって、・・・・という事実がある。
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników