Zwroty | tajski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前述の議論は・・・・するためのものだった。
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
結論として、・・・・
สรุปทั้งหมด...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
まとめると、・・・・
โดยสรุป...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
全体に目を向けると、・・・・
ทั้งหมด...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
全般的に見て、・・・・
โดยภาพรวมแล้ว...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
前述の議論は・・・・を証明している。
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
・・・・ということが見て取れる。
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
これらの全てが・・・・という事実を示している。
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
あらゆる点から見て、・・・・
โดยสมดุลแล้ว...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
したがって、・・・・という事実がある。
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników