Zwroty | rumuński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
結論として、・・・・
Însumând totul...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
まとめると、・・・・
Rezumând,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
全体に目を向けると、・・・・
Per ansamblu...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
全般的に見て、・・・・
În mare...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...ne duce la concluzia că...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
・・・・ということが見て取れる。
Putem observa prin urmare că...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Toate aceste argumente indică faptul că...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
あらゆる点から見て、・・・・
Pentru a restabili echilibrul...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
したがって、・・・・という事実がある。
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników