Zwroty | polski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前述の議論は・・・・するためのものだった。
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
結論として、・・・・
Podsumowując, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
まとめると、・・・・
W podsumowaniu, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
全体に目を向けると、・・・・
W sumie...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
全般的に見て、・・・・
Ogólnie...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...prowadzi do wniosku, że...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
前述の議論は・・・・を証明している。
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
・・・・ということが見て取れる。
Widzimy więc, że...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
あらゆる点から見て、・・・・
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
したがって、・・・・という事実がある。
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników