Zwroty | grecki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
結論として、・・・・
Εν περιλήψει,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
まとめると、・・・・
Εν ολίγοις,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
全体に目を向けると、・・・・
Εν συντομία,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
全般的に見て、・・・・
Σε γενικές γραμμές,...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
前述の議論は・・・・を証明している。
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
・・・・ということが見て取れる。
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
あらゆる点から見て、・・・・
Συνοπτικά...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
したがって、・・・・という事実がある。
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników