Zwroty | czeski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
結論として、・・・・
Abych to shrnul(a),...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
まとめると、・・・・
Souhrnně lze říci,...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
全体に目を向けると、・・・・
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
全般的に見て、・・・・
Celkem vzato...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... nás vede k závěru, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
・・・・ということが見て取れる。
Vidíme tedy, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
これらの全てが・・・・という事実を示している。
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Pochopení... může pomoci odhalit...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
あらゆる点から見て、・・・・
Zároveň...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
したがって、・・・・という事実がある。
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników