Zwroty | węgierski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
En resumen,...
Összefoglalva, ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
En síntesis,...
Összefoglalva ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
En definitiva,...
Összességében ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
En términos generales,...
Egészében véve ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... nos lleva a la conclusión de que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Los argumentos antes mencionados prueban que...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Podemos evidenciar que...
Láthatjuk, hogy ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Todo esto apunta a...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
En resumen...
Összevetve...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników