Zwroty | japoński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Εν περιλήψει,...
結論として、・・・・
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Εν ολίγοις,...
まとめると、・・・・
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Εν συντομία,...
全体に目を向けると、・・・・
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Σε γενικές γραμμές,...
全般的に見て、・・・・
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
前述の議論は・・・・を証明している。
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
・・・・ということが見て取れる。
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Συνοπτικά...
あらゆる点から見て、・・・・
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
したがって、・・・・という事実がある。
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników