Zwroty | fiński - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Εν περιλήψει,...
Yhteenvetona...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Εν ολίγοις,...
Yhteenvetona...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Εν συντομία,...
Kaiken kaikkiaan
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Σε γενικές γραμμές,...
Yleisesti ottaen
Używane przy ogólnej ocenie pracy
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Näemme siis, että...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Συνοπτικά...
Kaiken kaikkiaan
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników