Zwroty | włoski - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Yhteenvetona...
Riassumendo...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Yhteenvetona...
Concludendo...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Kaiken kaikkiaan
Complessivamente...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Yleisesti ottaen
In generale...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
.... ci porta a concludere che...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Näemme siis, että...
Siamo dunque portati a credere che...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Kaiken kaikkiaan
Tirando le somme...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników