Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypoteserna testades med data från ...
Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze argumenty
Yhteenvetona...
Sammanfattningsvis ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy
Yhteenvetona...
För att sammanfatta ...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Kaiken kaikkiaan
Till slut...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
Yleisesti ottaen
I stort sett/På det stora hela ...
Używane przy ogólnej ocenie pracy
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... leder oss till slutsatsen att ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenten ovan visar att ...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
Näemme siis, että...
Vi kan då se att ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Allt detta pekar på att ...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek
Kaiken kaikkiaan
På det hela taget ...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników